AddSecure

Svenska Logga in partners

Vi bidrar till ett tryggare samhälle genom att säkra kritisk kommunikation

Fjärråtkomst till byggnader

Fjärråtkomst till passersystem möjliggör för administratörer och underhållstekniker att hantera användare och utföra fjärrservice. Enkelt och Säkert.

Kameraövervakning

Uppkopplade kameror möjliggör fjärråtkomst till video och kamerafunktioner. Med hjälp av AddSecures uppkoppling kan kunder enkelt streama video och hantera bilder.

Temperaturövervakning för dagligvaruhandel

Uppkopplade sensorer överför larm i händelse av att temperaturer går utanför specificerade nivåer. Insamling av statistik gör det möjligt att analysera händelser över tid och fatta beslut om preventivt underhåll.

Uppkopplade byggnader

Stärkt säkerhet i hissar tack vare AddSecures uppkopplade larm och kameror med kontinuerlig övervakning av kommunikationsstatus.

Fjärråtkomst gör det möjligt för tekniker att utföra förebyggande åtgärder för att säkra driften i byggnadens tekniska infrastruktur.

Fjärruppkoppling till vattenreningsverk

Fjärråtkomst för övervakning av vattenreningsverk med mycket höga säkerhetskrav. Kameror uppkopplade via AddSecures system arbetar tillsammans med tekniska larm som gör det möjligt för underhållstekniker att snabbt fatta beslut om åtgärder vid problem.

Brand och säkerhet

Byggnader med AddSecures uppkopplade larm har dygnet runt övervakning av larmkommunikationen. Vid avbrott i kommunikationen notifieras kund och larmcentral medan skarpa larm skickas direkt till larmcentral, brand- och polismyndighet.

Fleet management

Hantering och spårning av fordon. Med fordon uppkopplade via AddSecure är det möjligt för åkerier att övervaka och kontrollera position och status. Säkerhetssystem ombord kan skicka larm omedelbart i händelse av fara tex olyckor och stöld.

Bankomater och betalsystem

Uppkopplade bankomater hanterar säkerhet, dataöverföring och transaktionsinformation. AddSecures uppkoppling möjliggör kontinuerlig övervakning av kommunikationsstatus larmöverföring till larmcentral i händelse av tex stöld eller brand.

Med dagens uppkopplade samhälle, ökar behovet av att säkra kommunikationen. Det kan gälla säkerhetsanläggningar som brand-, inbrott- och hisslarm. Exempel på detta kan vara i flerfamiljshus, kontor, hotell, äldreboende och butiker m.fl. Inom just dessa områden kan människoliv stå på spel om inte rätt information når rätt mottagare vid rätt tillfälle.


AddSecure levererar förutom säker larmkommunikation även tjänster för IoT-kommunikation. Dessa sätter maskiner och människor i samband på olika sätt vilket bidrar till tidsbesparing och minskade kostnader. Användningsområden kan vara kamerasystem, tvättstugebokningar, fastighetsdrift, passagesystem, vatten- och elförsörjning och allt annat som kräver en uppkopplad bevakning och hantering.

AddSecure larmsändare och larmöverföring tillfredsställer alla krav och regler inom brand, inbrott och hiss/nödlarm. Larmkommunikationen övervakas 24 timmar om dygnet, och vår support är en av Nordens bästa.

Hitta återförsäljare ≫

Kontakta oss ≫